Kurser

Klokskap och Trolldom

Många söker en lärare eller mentor som kan hjälpa dem att komma vidare och finna nya djup när det gäller trolldom och det fördolda.

 

okategoriserat  Kurser

Att finna någon som är villig att ta på sig det är desto svårare; inte nog med att det är få som är erfarna och kunniga nog, Sverige är dessutom ett stort, glesbefolkat land.

För den som är lämpad finns dock möjligheten att på distans, via brev och epost, gå en kurs i klokskap och trolldom med mig som lärare.

 

 

Kurser som varit

Sejdens kraft.